Rekisteriseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme asiakastietojasi. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

T:mi Puutarhaneito
Hovinkatu 8
45100 Kouvola
y-tunnus: 2911883-8

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Lea Stenholm
info@puutarhaneito.fi

3. Rekisterin nimi

Puutarhaneidon rekisteri- ja tietosuojaseloste

4. Rekisteriin liittyvä sivusto

www.puutarhaneito.fi

5. Rekisteröidyt

Puutarhaneidon asiakasrekisterissä ovat yrityksen asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

6. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä pidetään ja henkilötietoja käsitellään Puutarhaneidossa seuraavilla perusteilla:

 • Asiakassuhde
 • Muu suostumus, esim. messuilla tai tapahtumissa kerätty potentiaalisten asiakkaiden lista, verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta kerätty asiakaslista tai muu kysytty lupa markkinointiin.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluista kertominen
 • Palvelujen toteuttaminen

7. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi
 • Yritysasiakkailta yrityksen nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkaalle tehdyt työt/suoritetut palvelut

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai Puutarhaneidon verkkosivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella

9. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Puutarhaneidon ulkopuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan käyttämiämme palveluja, esimerkiksi alihankintaa varten. Nämä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta voimme toteuttaa hyvää asiakaspalvelua, käytämme seuraavia ohjelmia, jotka käsittelevät henkilötietoja ja sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Ohjelmien taustalla toimivat yritykset ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin.

 • Google Analytics -ohjelma, jonka avulla analysoidaan Puutarhaneito-verkkosivuston kuukausittaisia kävijätietoja. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä.

11. Rekisterin suojaus

Ainoastaan Puutarhaneidon yrittäjällä on pääsy asiakasrekisterin tietoihin. Asiakasrekisteri on suojattu ja sijoitettu niin, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

12. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@puutarhaneito.fi

 • Tarkastusoikeus, oikeus tietojen oikaisemiseen, vastustamisoikeus ja suoramarkkinointikielto

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 • Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 • Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin. 

Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn ynnä muut sosiaalisen median alustat voivat saada käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen sosiaalisen median jakotoimintojen kautta. Mikäli et halua alustojen keräävän tietojasi, on suositeltavaa kieltää evästeet selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.